[giaban]1,480,000 đ[/giaban] [giacu]1,550,000 đ[/giacu] [tomtat]-Giảm giá 50k khi mua kèm Pi3 Uk[/tomtat] [chitiet]Nữ hoàng của thời gian!
- Mỗi một SBC(single board computer) đều sử dụng một thạch anh để gửi tín hiệu đến DAC
- Sự chính xác của thạch anh là vô cùng quan trọng khi DAC chuyển đổi tín hiệu số thành tín hiệu analog. Tuy nhiên với các SBC như Pi2,3 đều sử dụng các thạch anh rẻ tiền để làm giảm chất lượng do đó ta cần phải có một thiết bị sử dụng thạch anh cao cấp với độ chính xác cao như NDK trong Kali reclocker để gửi tín hiệu Digital chính xác đến DAC của chúng ta.
- Hơn nữa với các SBC như PI chỉ có thể chơi nhạc tối đa ở tần số 48Khz. Điều đó có nghĩa là khi các bạn chơi nhạc Hires ở tần số lớn hơn 48Khz chúng sẽ đều bị giảm tần số. Thử tưởng tượng âm thanh sẽ xuống cấp như thế nào trong tình trạng chơi nhạc như vậy? Kali reclocker có thể cung cấp tín hiện Digital lên đến 382Khz 32bit
- Kết hợp Isolator + Kali reclocker chúng ta có thể loại bỏ việc sử dụng các usb Xmos hay Amanero. Nhiều bác chơi Soekris R2R Dac với Usb amanero hay Xmos vẫn hay than tiếng vẫn hơi bị chói và gắt thì đây chính là giải pháp xử lý vấn đề trên!
-Chú ý: Kali reclocker chỉ chạy với các Slave Dac không chạy với Mater Dac như BossDac.
[/chitiet] [kythuat]

 • Kali is compatible with Sparky and RPI
 • Reduces jitter to less than 4 pico seconds
 • The basic design includes FPGA based FIFO board
 • With 45.1584/49.1520 MHz Ultra Low Phase Noise Oscillators
 • I2S input: 44.1 KHz, 48 KHz, 88.2 KHz, 96 KHz, 176.4 KHz, 192 KHz , 352.8KHz,384KHz- 16bit, 24bit or 32bit
 • I2S output: 44.1 KHz, 48 KHz, 88.2 KHz, 96 KHz, 176.4 KHz, 192 KHz , 352.8KHz,384KHz - 16bit, 24bit or 32bit
 • FIFO Memory: 4MB SRAM
 • LED indicators (Power, Full, Lock, Empty, Sample Rate, Mclk)
 • DC power supply: (5V/3A) with Filter circuits
 • Multi-frequency output capability to support the full I2S working range from 44.1 KHz to 384 KHz
 • Automatically switching frequencies according to the input I2S signals
 • Extremely fast and very low propagation delay Flip-Flops are added on I2s signals output from FPGA, for synchronization with MCLK before sending to DAC
 • Ultra-low-noise voltage regulators for optimal audio performance
 • Integrated EEPROM for automatic configuration (with write-protection)
 • Purchase stand-alone Kali unit or get the Vana Player bundle (Sparky + Kali + Piano 2.1 + Volt + CM + 5V Adaptor + Acrylic Box)
[/kythuat] [hot] Khuyến mại[/hot] [video]…[/video] [danhgia]…[/danhgia]

Nhận xét

Có thể bạn quan tâm